Nhạc nền blog

Thảo luận trong 'CÔNG NGHỆ THÔNG TIN' bắt đầu bởi truongluu1575, 08/05/2009.

 1. truongluu1575

  truongluu1575 Ong tìm mật

  Thư viện nhạc nền
  56 bản nhạc nền dành cho blog của bạn có âm thanh biểu thị cảm xúc. Các bản nhạc là đóng góp của rất nhiều các blogger.
  Hướng dẫn cách sử dụng:
  Bước 1: Compose blog entry.
  Bước 2: Tick View HTML.
  Bước 3: Copy - paste code vào (Chọn 1 trong số list code từ thư viện nhạc nền cung cấp dưới đây).
  Bước 4: Gỡ tick HTML để viết blog như bình thường.
  Bước 5: Post entry.
  1. Cuppy Cake (Cung cấp đoạn code: Mc Gill)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=181240737490567209&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  2. Tell Him- Celine Dion (Kinnye)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1982508899882530808&q" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  3. Bức thư tình thứ 2 (Anhhang)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=364561520327333340&amp;hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  4. Wish you were here - Blackmore night (Ngo Kiem Anh)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5616390819781110279&hl=en " type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"> </div></embed>
  5. Lady of dream - Kitaro (Ngo Kiem Anh)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2362458399852615620&hl=en " type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"> </div></embed>
  6. Happy birthday (Rosslyn)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3858369431186397914&amp;hl=en " type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"> </div></embed>
  7. Wind it up - Gwen Stefani (Kinnye)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5510825303363696202&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  8. Jingle bell rock (Callme)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6110671018338862994&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  9. Unfaithful - Rihanna (BuRin)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6787592989172552580&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  10. November rain - Gun 'n Roses (JUN)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7548302531690167230&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  11. Nothing else matter - Symphony (JUN)
  div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-660344490474303134&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  12. God is a girl (JUN)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3070340070577165504&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  13. Wind of change (miumiu34)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-347143344460837808&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  14. Doraemon (Grenouille_vert)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2366424447460481574&amp;hl=fr" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  15. Mouse love rice (Angel)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2911543763088410688&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  16. Twinkle, twinkle little star (MAIXU)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6186728863666588717&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  17. Canon rock (Chue Chue)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1491516901670441597&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  18. Love paradise (Chue Chue)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-912850605443008632&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  19. Beep - Pussycat Dolls (JinYing)
  embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8114145133295130869&hl=en" flashvars=""> </embed>
  20. Right here waiting for you - Richard Marx (AMI)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4543557151588135336&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  21. I don't need a man - Pussycat Dolls (Caobong_vn)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7055364014757439541&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  22. Imagine me without you (Miss only you)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=198931932763083804&amp;hl=en-GB" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  23. Hold me - The Model OST (Hoàng Tất Thắng)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/videoplay?docid=959772115638286954&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  24. Proud of you - Fiona Fung (Thu Lan)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5129615128809005187&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  25. Chỉ là giấc mơ (TAKKY)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2035600880493806136&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  26. You are beautiful - Jame Blunt (TinYmoOn)
  <div><embed style="width:1px; height:1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-834939456402799267&hl=en" flashvars="autoPlay=true"allowscriptaccess="none"></embed></div>
  27 Ngôi sao may mắn (TinYmoOn)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5047483847031107519&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"></embed></div>
  28. Tuyết rơi mùa hè (Mc Gill)
  <embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-9108819068859888922&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"></embed>
  29. Endless love (Zin)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5477242766274704725&hl=en" flashvars=""> </embed>
  30. Special needs - Placebo (LinhNga)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/watch?v=pR6Nm-1z2ps&eurl=&hl=en" flashvars=""> </embed>
  31. Superman (It's not easy) - Five for fighting (LinhNga)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/videoplay?docid=3427118921682433962&hl=en" flashvars=""> </embed>
  32. Hallelujah - Shrek OST (LinhNga)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/videoplay?docid=-6631785114149905769&hl=en" flashvars=""> </embed>
  33. Take me to your heart (Bi Ti Hí)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4846117566172987852&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  34. And I am telling you I'm not going (Kinnye)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5553588831314572475&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  35. Dilema (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4285968595324839846&hl=en" flashvars=""> </embed>
  36.Where is the love (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2142110411947312844&hl=en" flashvars=""> </embed>
  37. A thousand miles (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8385354769452845663&hl=en" flashvars=""> </embed>

  38. Wake up - Hylary Duff (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5295783370109329036&hl=en" flashvars=""> </embed>
  39. Born to make you happy (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4369849372755735968&hl=en" flashvars=""> </embed>
  40. Fool again (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4050944621802168132&hl=en" flashvars=""> </embed>
  41. Bonjour Viet Nam (Maianh)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2842193012328334637&hl=en" flashvars=""> </embed>
  42. Nhạc trẻ em (ROSS)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1811233136844420765&hl=en" type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true"> </div></embed>
  43. My immortal - Evanessence (ROSS)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5857908169631964466&amp;hl=en " type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" bgcolor="#000000" flashvars="autoPlay=true"> </div></embed>
  44. Sweet dream - Jang Nara (Nhoc map)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2108005152602076331&hl=en" flashvars=""> </embed>
  45. Hurt - Christina Anguilera (lobe)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7833723877698829422&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  46. Giấc mơ tình yêu - Mỹ Tâm (Nhoc map)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2360945265620979456&hl=en" flashvars=""> </embed>
  47. Hòn đá cô đơn (Nhoc map)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3506216760376900454&hl=en" flashvars=""> </embed>
  48. Eternal flame (Chuyên Anh K4)
  <div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-921165895946748737&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  49. Moonlight shadow - Groove coverage (Jun)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1849574878742858472&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  50. Fly - Hilary Duff (cute bin)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3167255727029182414&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  51. Best in me (TLITF)
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7574529437113026966&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  52. Never had a dream come true (nhocmap)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7414706742220327577&hl=en" flashvars=""> </embed>
  53. Bình yên - Quốc Bảo (T2M)
  <embed src="http://www.youtube.com/v/W_XkZ0SJVTw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" flashvars="autoplay=1&amp;loop=1" allowscriptaccess="none" height="1" width="1"> </div>
  54. We will rock you (pro_vl)
  <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3510000726510056394&hl=en" flashvars=""> </embed>
  55. No promises ({be'} cưng)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1139520929641956716&amp;hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
  56. Улыбка - Nụ cười (☺∃ M)
  <div><embed style="width: 1px; height: 1px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1389650009257791384&hl=de" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowscriptaccess="none"> </div>
   
  5 people like this.
 2. Keane

  Keane Ong tìm mật

  ủa anh ơi nhạc nền blog không có bài "The Day You Went Away' àh. Nếu có thì anh có thể post lên cho em dc không......
   
 3. C'est La Vie

  C'est La Vie Vô thường

  Nhạc nền nè bài đó nè .

  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/yfBOLKEqdJ" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="&autostart=true" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/yfBOLKEqdJ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="&autostart=true" width="1" height="1"></embed></object>
   
  2 people like this.
 4. Keane

  Keane Ong tìm mật

  hình như code C'est La Vie đưa không phải là bài "the Day You Went Away" rồi đó, tại Keane đăng lên Blog thì nó không hát mà toàn nói chuyện không àh, hình như code có bị nhầm lẫn hay sao áh...
   
 5. C'est La Vie

  C'est La Vie Vô thường

  ủa được mà Keare, thui vậy cho nhanh nè, Kearne vào trang www.nhaccuatui.com rùi chọn baì K muốn làm nhạc nền , sau đó click vào ô nhạc nền rùi coppy đoạn code chèn vào blog, thế là OK.:)
   
 6. Keane

  Keane Ong tìm mật

  dạ thế thì cho em cảm ơn nhé..........:hihi:
   
 7. Keane

  Keane Ong tìm mật

  đây là code của một số bài hát mà Keane vừa tìm được nòa...:lalala:

  Cô bé mùa đông
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5982778038510126215&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
  Rùa con
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2040631981817669211&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  please tell me why
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6206724540785179013&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Amore mio

  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6854155641182639335&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Smack that
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7294963446731380682&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Chính em
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5770090626334798647&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Vẫn ngỡ như là
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4491742651147112537&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Tuyết yêu thương
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4672866915907343971&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  2-1=0
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8523040827743329465&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  đàn ông là thế

  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7022376298100268119&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Chờ đợi quá khứ
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4508450164084112605&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Sorry
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3503032217935833280 &hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Giấc mơ tuyết trắng
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6727052641229014561&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>

  Đếm thời gian

  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=680040177320204861&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>


  Tiểu thuyết t/y
  <div><embed style="width:1px; height:1px; " type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3374992870928315176&hl=en" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000" allowScriptAccess="none"> </div></embed>
   
  1 person likes this.
 8. truongluu1575

  truongluu1575 Ong tìm mật

  mấy bài này nghe được đó
   
  1 person likes this.

Chia sẻ trang này