Báo cáo thu chi QTX: 12/2006-09/2007

Thảo luận trong 'TÀI CHÍNH QUỸ' bắt đầu bởi tandai, 29/08/2008.

 1. tandai

  tandai Tự hành lữ khách...

  1. Giai đoạn 12/2006-01/2007

  ĐẾN CUỐI THÁNG 11/2006:
  • tổng thu 67.167.500 đồng,
  • tổng chi 25.300.000 đồng,
  • tồn quỹ 41.867.500 đồng.
  Chi tiết thu chi từ tháng 12/2006 đến tháng 01/2007:

  1, 11/12/06, Nhận của Cá nhân dấu tên, 1.000.000
  2, 12/01/07, Nhận của Chị Nguyễn Thị Dung, 1.000.000
  3, 20/01/07, Nhận lãi tiền gởi NH 12, 76 triệu (20/4/06-20/1/07), 824.957
  4, 22/01/07, Trao học bổng TX lần 4 (20 suất vượt khó*500.000) 10.000.000
  5, 25/01/07, Nhận của Anh Trần Quốc Điền, 1.000.000
  6, 31/01/07, Nhận của Chị Đỗ Thái Hiền, 1.600.000
  7, 31/01/07, Nhận của Nim Di Duong, 800.000
  8, 31/01/07, Nhận của Anh Trần Lệ Thanh, 800.000
  9, 31/01/07, Nhận của Fong Tsiu, 800.000
  10, 31/01/07, Nhận của Thees Phu Wong, 800.000
  11, 31/01/07, Nhận của Thầy Phan Tấn Lợi, 800.000
  12, 31/01/07, Nhận của Chị Hồ Thị Bích Ngọc, 1.600.000
  13, 31/01/07, Nhận của Anh Nguyễn Tường Đăng Khoa, 500.000
  14, 31/01/07, Nhận của Chị Nguyễn Thị Thanh Hiệp, 1.000.000
  15, 31/01/07, Nhận lãi tiền gởi không kỳ hạn T9/06-T1/07, 3.600

  ĐẾN CUỐI THÁNG 1/2007:
  • tổng thu: 79.696.057 đồng,
  • tổng chi: 35.300.000 đồng,
  • tồn quỹ: 44.396.057 đồng.

  2. Giai đoạn 02/2007-07/2007:
  ĐẾN CUỐI THÁNG 1/2007:
  • tổng thu: 79.696.057 đồng,
  • tổng chi: 35.300.000 đồng,
  • tồn quỹ: 44.396.057 đồng.
  Chi tiết thu chi từ tháng 02/2007 đến tháng 07/2007:

  1, 20/02/07, Nhận tiền của Cháu Vương Hào Tử, 100.000
  2, 20/02/07, Nhận tiền của Cháu Vương Hào Dũ, 100.000
  3, 12/03/07, Nhận tiền của Em Phương Duy và các bạn Trường THCS HBT.TPHCM, 400.000
  4, 12/03/07, Nhận tiền của cháu An Khuê, 230.000
  5, 13/03/07, Nhận tiền của Người Đơn Dương, 100.000
  6, 23/03/07, Nhận tiền của Khóa 1993, 4.200.000
  7, 09/05/07, Nhận tiền của Chú Đây Nguyễn, 802.500
  8, 09/05/07, Nhận tiền của Chị Ngân Hà, 480.900
  9, 15/05/07, Nhận tiền của Chị Minh Trang, 100.000
  10, 25/05/07, Lãi tiền gởi NH (3,69 triệu: 23/5/06-25/05/07), 324.189
  11, 25/05/07, Lãi tiền gởi NH (7,6 triệu: 1/8/06-25/5/07), 427.996
  12, 25/05/07, Trao học bổng TX lần 5 (27 suất đi thi đại học) 12.500.000
  13, 29/05/07, Nhận tiền của Thầy Tạ Quang Đông, 805.600
  14, 29/05/07, Nhận tiền của Anh Nguyễn Tuấn Tú, 805.600
  15, 29/05/07, Nhận tiền của vợ chồng Anh Lê Phú, 805.600
  16, 29/05/07, Nhận tiền của Thầy Lê Công Quý, 805.600

  ĐẾN CUỐI THÁNG 7/2007:
  • tổng thu: 90.184.042 đồng,
  • tổng chi: 47.800.000 đồng,
  • tồn quỹ: 42.384.042 đồng.

  3. Giai đoạn 08/2007-09/2007:
  ĐẾN CUỐI THÁNG 7/2007:
  • tổng thu: 90.184.042 đồng,
  • tổng chi: 47.800.000 đồng,
  • tồn quỹ: 42.384.042 đồng.
  Chi tiết thu chi từ tháng 08/2007 đến tháng 09/2007:

  1, 13/08/07, Nhận tiền của thành viên danhim.net (Kiet), 400.000
  2, 24/08/07, Nhận tiền của Chị Daniele Nguyễn (100 USD), 1.625.000
  3, 24/08/07, Nhận của Chị Vòng Kỳ Mỹ - Anh Tac Lee (30 USD), 487.500
  4, 24/08/07, Nhận của Anh Trần Lệ Thanh (50 USD), 812.500
  5, 24/08/07, Nhận của Chị Đỗ Thái Hiền (50 USD), 812.500
  6, 24/08/07, Nhận của Chị Chung Đỗ Nương (100 USD), 1.625.000
  7, 24/08/07, Nhận của Anh Fong Tsiu (50 USD), 812.500
  8, 24/08/07, Nhận của Anh Threes Phu Wong (50 USD), 812.500
  9, 24/08/07, Nhận của Thầy Phan Tấn Lợi, 1.137.500
  10, 05/09/07, Trao học bổng TX lần 6 (16 suất vượt khó*500.000; 4 suất toàn diện*300.000; 2 suất thủ khoa*400.000) 10.000.000

  Tính đến ngày 30/09/2007, Quỹ Thông Xanh đã:
  • tiếp nhận được 98.709.042 (chín mươi tám triệu bảy trăm lẻ chín ngàn không trăm bốn mươi hai) đồng,
  • chi 57.800.000 (năm mươi bảy triệu tám trăm ngàn) đồng cho các đợt học bổng và hỗ trợ vượt khó dành cho các em học sinh trong huyện.
  Tồn quỹ tính đến hết tháng 09/200740.909.042 (bốn mươi triệu chín trăm lẻ chín ngàn không trăm bốn mươi hai) đồng.

  Trân trọng kính báo.

  Ban điều hành Quỹ Thông Xanh
   

Chia sẻ trang này